Jesteś tutaj: strona główna > documents > 32.DEKRET POWOŁUJĄCY ZESPÓŁ HISTORYCZNY

Wsłuchując się w głos katolików świeckich oraz przychylając się do wniosku złożonego przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90,  a także
w nawiązaniu do Dekretu zwołującego I Synod Diecezji Legnickiej, w którym zachęcam do aktywnego włączenia się w jego prace, na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan 1186-1187) niniejszym Dekretem powołuję z dniem
10 maja 2011 r.

ZESPÓŁ HISTORYCZNY

         do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego
 oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki księżnej Anny,
jak również otaczającego ich kultu.

Do niniejszego Zespołu powołuję następujące osoby:

Ksiądz Infułat prof.  dr hab. Władysław Bochnak – przewodniczący;
Ksiądz dr hab. Stanisław Araszczuk (profesor PWT) – zastępca przewodniczącego;
dr Wacław Szetelnicki – sekretarz;

oraz Członkowie:

Ksiądz dr hab. Bogusław Drożdż;
Ksiądz dr Stanisław Kusik;
Ksiądz dr Tadeusz Dąbski;
Ksiądz dr Mariusz Majewski
mgr Stanisław Andrzej Potycz.
 

Na podejmowany trud pracy wszystkim członkom Zespołu Historycznego udzielam pasterskiego błogosławieństwa i wypraszam światła Ducha Świętego.
 

+Stefan Cichy
BISKUP LEGNICKI

 Ks. dr Józef Lisowski
 KANCLERZ KURII

Legnica, 9 maja 2011 r.
Ldz. 672/2011

 ___________

do wiadomości:
 

  • Ksiądz Infułat profesor Władysław Bochnak;
  • Ksiądz dr hab. Stanisław Araszczuk (prof. PWT);
  • Ksiądz dr hab. Bogusław Drożdż;
  • Ksiądz dr Stanisław Kusik;
  • Ksiądz dr Tadeusz Dąbski;
  • Ksiądz dr Mariusz Majewski;
  • dr Wacław Szetelnicki;
  • mgr Stanisław Andrzej Potycz.
  •  a/a.
  • (bd)