Kalendarium Biskupa Legnickiego

Rok 2015
2015-03-01
Wizytacja parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze.
2015-03-02
Wizytacja parafii Jeżów Sudecki.
2015-03-03
Wizytacja parafii Siedlęcin.
2015-03-04
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii; godz. 11:00-13:30.

Minione

Rok 2015
2015-01-01
Msza św. w Katedrze Legnickiej; godz. 13:00.
2015-01-02
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 9:30-13:30)
2015-01-04
Msza św. w Katedrze Legnickiej. Modlitwa w intencji członków nowej Rady Miejskiej w Legnicy; godz. 13:00.
2015-01-05
Wizyta kolędowa w Domu Księży Emerytów w Legnicy; 12:00. Wizyta kolędowa w domu Biskupa Pomocniczego; 18:00.
2015-01-06
Msza św. w Katedrze Legnickiej; godz. 13:00. Udział przejściu w Orszaku Trzech Króli ulicami Legnicy; od godz. 14.
2015-01-07
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 11:00-13:30)
2015-01-08
Wykłady w WSD (godz. 9:20-11:55). Udział w spotkaniu noworocznym Legnickiego Cechu Rzemiosł; godz. 12:30. Msza św. w kaplicy WSD; godz. 19:30.
2015-01-09
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 9:30-13:30). Spotkanie otwarte na temat antropologii. Duża aula WSD; godz. 16:30.
2015-01-10
Udział w inauguracji Diecezjalnego Studium Rodzinnego. Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy; godz. 9:00. Udział w spotkaniu opłatkowym środowiska akademickiego z terenu diecezji. Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy; godz. 17:00.
2015-01-10
Udział w koncercie noworocznej Diecezjalnej Orkiestry Młodzieżowej. Centrum Spotkań im. Jana Pawła II; godz. 16:00.
2015-01-11
Udział w spotkaniu kolędowym w Wyższym Seminarium Duchownym; godz. 14:30. Spotkanie dla dorosłych przygotowujących się do chrztu. Dom Biskupa Legnickiego; godz. 15:30.
2015-01-14
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 11:00-13:30).
2015-01-15
Wykłady w WSD (godz. 9:20-11:10). Msza św. pogrzebowa śp. ks. prałata Zbigniewa Tracza - kościół pw. św. Siostry Faustyny w Jaworze.
2015-01-16
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 9:30-13:30).
2015-01-17
Msza św. pogrzebowa śp. ks. Tadeusza Jordanka. Kościół pw. Zwiastowania N.M.P. w Mirsku; godz. 12:00. Spotkanie z grupą teatralna parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy. Dom Biskupa Legnickiego; godz. 18:30.
2015-01-18
Msza św. w Katedrze Legnickiej; godz. 13:00.
2015-01-19
do 2015-01-20
Udział w zebraniu Komisji duszpasterskiej Episkopatu Polski w Warszawie.
2015-01-21
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 11:00-13:30).
2015-01-22
Wykłady w WSD (godz. 9:20-11:55). Msza św. w kaplicy WSD; godz. 19:30.
2015-01-23
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 9:30-13:30).
2015-01-24
Katecheza dla słuchaczy Radia Maryja (audycja na żywo; godz. 8:30). Udział w Kongresie Rad Parafialnych. Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy; godz. 9:30.
2015-01-25
Katecheza dla uczestników rekolekcji w WSD; godz. 10:30. Msza św. w kaplicy WSD; godz. 11:15. Nabożeństwo ekumeniczne w Katedrze Legnickiej; godz. 17:30.
2015-01-26
Wizyta w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Zgorzelcu; godz. 12:00.
2015-01-27
Celebracja Słowa Bożego i spotkanie z członkami Oddziału Legnickiego Związku Sybiraków. Siedziba Starostwa Legnickiego; godz. 11:30.
2015-01-28
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 11:00-13:30).
2015-01-29
Wykłady w WSD; godz. 9:20-11:55. Msza św. w kaplicy WSD; godz. 19:30.
2015-01-30
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii; godz. 9:30-13:30.
2015-02-01
Katecheza i Eucharystia dla uczestników rekolekcji w WSD; godz. 10:00. Udział w spotkaniu przedwizytacyjnym prezbiterów z dekanatów jeleniogórskich. Plebania parafii pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze; godz. 19:30
2015-02-02
Msza św. w Katedrze Legnickiej; godz. 12:00.
2015-02-03
do 2015-02-14
Pobyt na terenie diecezji opolskiej
2015-02-17
Dzień imienin Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii od godz. 9:30 do 12. Spotkanie i wspólna modlitwa "Anioł Pański" z pracownikami LKB; godz. 12. Spotkanie z biskupami Metropolii Wrocławskiej. Dom Biskupa Legnickiego; godz. 13:00. Udział w audycji "na żywo" "Z Biskupem Legnickim na antenie". Studio Radia Plus Legnica; godz. 20:00
2015-02-18
Msza św. w Katedrze Legnickiej; godz. 18:30.
2015-02-19
Spotkanie z prezbiterami posługującymi w Dekanacie Gryfów Śląski. Dom Biskupa Legnickiego; godz. 20:00.
2015-02-20
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 10:30-11:30). Msza św. pogrzebowa śp. s. Krystyny Pózio RM. Kościół pw. Świętej Trójcy w Legnicy; godz. 12:00. Spotkanie z księżmi uczestniczącymi w dniu skupienia. Centrum Formacji Charytatywnej Caritas w Legnicy. godz. 17:00. Wykład na kursie ceremoniarzy diecezjalnych. Dom Rekolekcyjny w Lwówku Śląskim; godz. 20:00.
2015-02-21
Spotkanie z księżmi uczestniczącymi w dniu skupienia. Centrum Formacji Charytatywnej Caritas w Legnicy. godz. 9:30.
2015-02-22
Msza św. z udzieleniem posługi lektoratu dla alumnów III roku WSD DL. Kaplica seminaryjna; godz. 11:00
2015-02-24
Spotkanie z proboszczami Dekanatu Legnica Katedra. Dom Biskupa Legnickiego; godz. 19:30.
2015-02-25
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 11:00-11:30). Msza św. z neoprezbiterami. Kaplica WSD DL; godz. 11:45. Udział w Radzie Wykładowców WSD DL: godz. 15:00.
2015-02-26
Konferencja dla animatorów ERM podczas spotkania ogólnopolskiego w Domu Rekolekcyjnym w Poszewicach k. Łodzi
2015-02-27
Ksiądz Biskup przyjmuje w Kurii (godz. 9:30-13:30). Udział w otwarciu Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Ścinawie; godz. 16:00.
2015-02-28
Msza św. podczas dnia skupienia organistów. Kaplica WSD, godz. 10:30. Wykład na Diecezjalnym Studium Rodzinnym. Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, godz. 13:00. Jelenia Góra. parafia pw. Świętych Erazma i Pankracego, spotkanie katechumenalne, 18:30