Kalendarium Biskupa Pomocniczego

ANNO DOMINI 2014
2014-09-21
w dniach 17-21 września - Rzym, udział w Sympozjum nt. Evangelii gaudium
2014-09-22
9.00-12.00 - przyjmuje w Kurii
2014-09-24
w dniach 22-24 września - udział w sympozjum wykładowców katechetyki w Częstochowie
2014-09-25
9.00-11.00 - przyjmuje w Kurii; 12.00 - katedra legnicka, udział w 35. rocznicy Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2014-09-26
9.00-13.00 - przyjmuje w Kurii
2014-09-27
Sobótka - udział w pielgrzymce nauczycieli archidiecezji wrocławskiej
2014-09-29
28-29 września - wizytacja parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi
2014-09-29
28-29 września - wizytacja parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi
2014-09-30
9.00-13.00 - przyjmuje w Kurii