nic Diecezja Legnicka

Kalendarium Biskupa Pomocniczego

ANNO DOMINI 2014
2014-12-21
wizytacja kanoniczna w parafii Olszanica
2014-12-22
10.00-13.00 - przyjmuje w Kurii
2014-12-23
9.00-12.00 - przyjmuje w Kurii
2014-12-24
Krzeszów, Msza św. o północy w Bazylice
2014-12-26
13.00 - Katedra, Msza św.
2014-12-28
10.00 - Osiecznica, jubileusze małżeństw; 12.45 - Legnica, Podw. Krzyża św. - chrzest; 14.30 - Legnica, Centrum Spotkań JP2 - spotkanie świąteczne z Domowym Kościołem
2014-12-29
10.00-12.00 - przyjmuje w Kurii
2014-12-30
13.00 - Świdnica, spotkanie biskupów Metropolii Wrocławskiej; 16.00 - Msza św. i spotkanie opłatkowe z osobami niepełnosprawnymi
2014-12-31
17.00 - Katedra - udział w celebracji Nieszporów z adoracją Najświętszego Sakramentu na zakończenie Roku 2014
2014-12-31
23.00 - Legnica, klasztor Sióstr Karmelitanek, adoracja i Msza św. o północy
ANNO DOMINI 2015